اتوبوس بازار لوبیا قیمت حبوبات حبوبات بسته بندی شرکتی

اتوبوس: بازار لوبیا قیمت حبوبات حبوبات بسته بندی شرکتی اخبار اقتصادی نبض بازار قیمت حبوبات

گت بلاگز اقتصادی نرخ مصوب انواع آبزیان در میادین میوه و تره بار

تیلا پیلا فیله شده است منجمد، در میادین میوه وتره بار با قیمت 19 هزار تومان به فروش می‌رسد.

نرخ مصوب انواع آبزیان در میادین میوه و تره بار

به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، قیمت انواع آبزیان در میادین میوه و تره بار به شرح زیر است:

عبارات مهم : انواع

عنوان

مصوب

آمور (کپور علفخوار سفید) 1200تا1500گرم

نرخ مصوب انواع آبزیان در میادین میوه و تره بار

132,000 ریال

کپور سرگنده( بیگ هد)(بالای 3000گرم)

85,000 ریال

کپور سرگنده( بیگ هد)(2000تا3000گرم)

تیلا پیلا فیله شده است منجمد، در میادین میوه وتره بار با قیمت 19 هزار تومان به فروش می‌رسد.

75,000 ریال

فیتوفاگ(کپور نقره ای ، آزاد پرورشی)بالای 1500گرم

85,000 ریال

فیتوفاگ(کپور نقره ای ، آزاد پرورشی)بین 1000تا1500گرم

75,000 ریال

فیتوفاگ(کپور نقره ای ، آزاد پرورشی)بین 800تا1000گرم

نرخ مصوب انواع آبزیان در میادین میوه و تره بار

60,000 ریال

قزل آلای رنگین کمان ( بالای300گرم)

12,500 ریال

کپور پرورشی بالای 1500گرم

تیلا پیلا فیله شده است منجمد، در میادین میوه وتره بار با قیمت 19 هزار تومان به فروش می‌رسد.

142,000 ریال

کپور پرورشی بین 1000تا1500گرم

132,000 ریال

شیر ( فرزند شیر ) با سر و دم بین 1000تا3000گرم

نرخ مصوب انواع آبزیان در میادین میوه و تره بار

260,000 ریال

شیر ( فرزند شیر ) با سرو دم بین 700تا1000گرم

220,000 ریال

بیاح ( بالای 100گرم)

100,000 ریال

پرستو(بالای 500گرم)

170,000 ریال

حلوا سیاه (بالای 1000گرم)

230,000 ریال

حلوا سیاه ( بین 500تا 1000گرم)

200,000 ریال

راشکو ( بین 1000تا 3000گرم )

380,000 ریال

راشکو ( بالای 3000گرم )

340,000 ریال

خامه ماهی ( قشنگ )بالای 3000گرم

90,000 ریال

خامه ماهی ( قشنگ )بین 1000تا 3000گرم

110,000 ریال

سارم (بین 1000تا 3000گرم)

80,000 ریال

سارم (بین 3000تا 5000گرم)

70,000 ریال

سرخو ( بالای 3000گرم)

170,000 ریال

سرخو ( بین 1000تا 3000گرم)

210,000 ریال

سکن با سرودم( بالای 2000گرم)

170,000 ریال

سنگسرطلایی( بالای 1000گرم)

180,000 ریال

سنگسر طلایی(بین 700تا 1000گرم)

160,000 ریال

سنگسر سایر انواع ( بالای 1000گرم)

140,000 ریال

سیباس

230,000 ریال

شانک ( بالای 400گرم)

185,000 ریال

شوریده (بالای 700گرم)

240,000 ریال

شوریده ( بین 500 تا 700گرم)

200,000 ریال

شیر خلیج فارس با سرودم (بالای3000گرم)

285,000 ریال

شیر خلیج فارس بی سرودم( بالای3000گرم)

315,000 ریال

صافی موج دار(بلدرچین)بالای 2000گرم

130,000 ریال

طوطی ماهی(بالای 1000گرم)

150,000 ریال

عروس(بالای 700گرم)

110,000 ریال

قباد(بین 700تا 1000گرم)

230,000 ریال

کتر دم سبز با سر و دم (بالای3000گرم)

150,000 ریال

کتر دم سبز با سرودم (بین000 1تا3000گرم)

170,000 ریال

کتر دم سیاه با سرودم ( بالای 3000گرم)

140,000 ریال

کتر دم سیاه با سرودم (بین1000تا3000گرم)

150,000 ریال

کتو ( بالای 500گرم)

40,000 ریال

کفشک ( بالای 1000گرم)

170,000 ریال

کفشک ( بین 700 تا 1000گرم)

159,000 ریال

گیش بین 3000تا 5000گرم)

130,000 ریال

گیش بین 1000تا 3000گرم)

140,000 ریال

گیش بین 500تا 1000گرم)

120,000 ریال

میش شکم پر( بین 1000تا 3000گرم)

210,000 ریال

میش شکم پر( بین 3000تا 6000گرم)

190,000 ریال

میش شکم خالی( بین 3000تا 6000گرم)

220,000 ریال

هامور( بین 3000 تا 5000گرم)

200,000 ریال

هامور( بین 1000 تا 3000گرم)

220,000 ریال

همام

180,000 ریال

بچه شیر منجمد (بین 1000تا 3000گرم)

250,000 ریال

بلووارهو منجمد وارداتی( سایزl)

170,000 ریال

تیلا پیلا فیله شده است منجمد-سایزS

180,000 ریال

تیلا پیلا فیله شده است منجمد-سایزm

190,000 ریال

حسون منجمد-سایزL

55,000 ریال

حسون منجمد-سایزM

45,000 ریال

حلوا سیاه منجمد-سایزXL

220,000 ریال

حلوا سیاه منجمد-سایزL

200,000 ریال

حلوا سیاه منجمد-سایزM

185,000 ریال

راشگو منجمد-سایزL,XL

230,000 ریال

ردکاد وارداتی منجمد-سایزL

160,000 ریال

سارم صنعتی منجمد-سایزXL

90,000 ریال

سالمون منجمد وارداتی شکم خالی با سرو دم

420,000 ریال

سرخو منجمد-سایزL

190,000 ریال

سلطان ابراهیم منجمد-سایزL

75,000 ریال

سلطان ابراهیم منجمد-سایزM

65,000 ریال

سنگسر سایر انواع منجمد-سایزL,M

140,000 ریال

سنگسر طلایی منجمد-سایزL

160,000 ریال

شوریده داخلی منجمد-سایزXL

240,000 ریال

شوریده داخلی منجمد-سایزL

220,000 ریال

شوریده داخلی منجمد-سایزM

200,000 ریال

شیر منجمد با سرو دم بالای 2500گرم

270,000 ریال

شیر منجمدبی سرو دم

300,000 ریال

طلال منجمد-سایزL

80,000 ریال

کتر دم سبز منجمد

165,000 ریال

کتر دم سیاه منجمد

130,000 ریال

کفشک منجمد-سایزXL

160,000 ریال

کفشک منجمد-سایزL

150,000 ریال

گیش معمولی منجمد-سایزL

115,000 ریال

گیش مقوایی منجمد-سایزL

130,000 ریال

میش شکم خالی منجمد

190,000 ریال

میگوی دریایی با سرمنجمد-سایز51-60

370,000 ریال

میگوی دریایی با سرمنجمد-سایز41-50

430,000 ریال

میگوی دریایی با سرمنجمد-سایز31-40

490,000 ریال

هامور منجمد-سایزXL

180,000 ریال

هوکی منجمدوارداتی-سایزL,XL

150,000 ریال

قزل آلای رنگین کمان زنده

167,000 ریال

آمور (کپور علفخوار ، سفید پرورشی) زنده

150,000 ریال

کپور پرورشی زنده

135,000 ریال

فیتوفاگ (کپور نقره ای،آزاد پرورشی) زنده

90,000 ریال

کپور سرگنده (بیگ هد )زنده

98,000 ریال

حسون بالای 400گرم

45,000 ریال

ماهی شهری

170,000 ریال

کوتر ریز دم سیاه و دم سبز

120,000 ریال

سکن با سر و دم منجمد(سایز L)

160,000 ریال

ماهی شهری منجمد

140,000 ریال

میگوی پرورشی منجمدمخلوط ( mix )

270,000 ریال

ماهی گیش انواع (خانجان ، لوله ای و…)

80,000 ریال

ماهی قزل آلا خاص گوشت نارنجی -زنده

175,000 ریال

ماهی قزل آلا خاص گوشت نارنجی

175,000 ریال

ماهی سالمون منجمد اسلایس شده است بدون سر ود م

450,000 ریال

ماهی هیک منجمد وارداتی

230,000 ریال

ماهی چام سالمون فیله شده است (چینی)

330,000 ریال

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: انواع | قیمت ماهی و میگو در بازار | قیمت تیلاپیلا | اخبار اقتصادی | نبض بازار |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog